Hlavná 25, 943 01 Štúrovo
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
20007
14.07.2020
15.07.2020
. .
Posledná aktualizácia: 15.07.2020  15:53:31
... spät